Menu
Tablet menu
A+ A A-

Salvatore Grossano

Përatoqënukmënjohin , quhem Salvatore G. Nëfëmijerikishatëgjithëëndrrat e dëshiratqëmundtëketënjë i ri.Isha 15 vjeç kur ikangashtëpia e prindërve e këtufilloiaventuraime;emigrojnëgjermanikumekursimet e miablevanjëdyqanakullorje, kunëfillimtëviteve 80 fitojanjëmilionlirene ditë.Endrrat e mijau realizuankishalekë, gra,lujabixhoz, zigareta e alcoliishinmiqtë e mi. Deri kur aritditaqënukmundtëshijadhefytyrën time. I kishagjithçkaqënjenjërimundtëënderroj, ponukisha i lumtur. Kështuqënjëditë i sëmurë ,bi nëgjunjë e melotnësythem:“ O Zotnëqoftë se është e vertetëqë je i gjallëdhedëgjonçdogjë; shiftëlutemnëçfarsituate kam përfunduar, duatëkthehemnjenjeri normal, tëgjejëqetësinë e lumturinë e shpirtit. Mbasnjëjavevjennëlokalin tim njëriqëmëdhuronnjë Bibel; Kur lezovaBiblënmëzurifrika, sepsezbulovaqëPerëndia, ështënjëPerëndi i drejtë, i dashur e qëurrenmëkatin. Taniunënukishtanëdepresionpërveset e mia , porngafrika ePerëndisëdhegjykimet eZotitmbimua. Mbasnjëmuajiishamepushimenëjugtëitalisekeprindrit e mi, pashëafërshtëpisënjëtendëcirku, kumendovaqëishtenjëcirk, nëmbrëmjeshkovakekjotenda, ponukishtecirk, ishtenjënjeriqëfolte per Zotin e tha: Jezusinukshefllojin e mëkatittuaj , Jezusidëshironvetëmqëtidhurojshsemrëntënde, e Ai tëbentëlumtur e faltëgjithamëkatet e tuaja. KështukuptovaqëPerëndiakishtedërguarnjënjeripërmua , Jezusidonqëtiafrohemiatij, e kështungrihem e mezëtëlartëthem: Po duatijapjetën time Jezusit .Nëkëtëmoment kamfilluarnjëjetëte, menjëherëfilloitëmosmëpëlqentemëzigarja, alkoli,bixhozi e tëgjithagjërat e tjeraqëmëmbaninskllav, Jezusimëliroingaveset e mia e sotjetoj i lumturbashkëmefamilien time dhesëbashkunderojmë e lëvdojmëJezusin per gjithëatëqë Ai realizoinëjetën time e tëgjithëveatyreqë e pranuannëjetën e tyre si shpëtimtarpersonal.

Salvatore G.,Mannheim

News

Noa S.

Noa S.

08-11-2018

deshmi

  • 1
  • 2
  • 3
Largohu nga katolicizmi.(Orazio T.)

Largohu nga katolicizmi.(Orazio T.)

11-04-2016 Hits:1051 Dëshmi Samuel Soccio - avatar Samuel Soccio

Salem Ish Musliman

Salem Ish Musliman

15-11-2014 Hits:1120 Dëshmi Samuel Soccio - avatar Samuel Soccio

Noa S.

Noa S.

08-11-2018 Hits:146 Dëshmi Samuel Soccio - avatar Samuel Soccio

Style I Style II Style III